24 മാർച്ച് 2012

...
"...ചിന്തകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിയിലേക്ക് കൂടുമാറും വരെയുള്ള
സമയം തിരുത്തുവാനുള്ള അവസരം നിലനില്‍ക്കുന്നു... "

...........................................................സക്രു......

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ഇത് വരെ വന്നതല്ലേ... ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞൂടെ..?