29 മാർച്ച് 2012

നോവ്‌

...
നിറഞ്ഞു തുളുമ്പിയ 
കണ്ണീരിനെ സാഹസപെട്ടു
ശാസിച്ചു നിറുത്തി
പാടില്ലെന്നോതി ഞാന്‍ ...
അര്‍ഹതയില്ലാത്തതാശിച്ച
വിലക്കെടുത്ത നോവിനെ
അര്‍ഹിക്കുന്നു നീയെന്ന
താക്കീതും നല്‍കി ഞാന്‍ ...
.......സക്രു......

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ഇത് വരെ വന്നതല്ലേ... ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞൂടെ..?