30 മാർച്ച് 2012

"...ഞാനൊരു നല്ല പാട്ടുകാരനല്ല... അത് കൊണ്ട് തന്നെ...
എന്നെങ്കിലുമെന്റെ സ്വരം നന്നാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷയുമില്ല..."
...................................................സക്രു...............

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ഇത് വരെ വന്നതല്ലേ... ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞൂടെ..?