31 മാർച്ച് 2012

"...എത്ര വലിയ സംഖ്യയിലും പത്ത് അക്കങ്ങള്‍ മാത്രമേ കാണൂ... 
ആവര്‍ത്തനമില്ലെങ്കില്‍ ഒരു സംഖ്യയും പത്തക്കത്തില്‍ 
കൂടുകില്ലെന്നതാണ് ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന്റെ കൗശലം..."
................................................സക്രു...........

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ

ഇത് വരെ വന്നതല്ലേ... ഒരു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞൂടെ..?